logo

Multisensory Learning Program- Çoklu Duyusal Öğrenme Programı

Öğrenme gerçek yaşam deneyimleri ile sağlanırsa kalıcı olur. Böylelikle mümkün olduğunca çok kanaldan duyusal deneyim yaşayan çocuklar bu deneyimleri uzun süreli bilgiye dönüştürebilirler. Tıpkı anadilin kazanımda olduğu gibi İngilizce dil eğitiminde de Multisensory Learning Program- Çoklu Duyusal Öğrenme Programı uyguluyoruz. Böylelikle çocuklar için  İngilizce’yi eğlenceli bir şekilde deneyimleme ve yaşantılarından öğrenme fırsatı sağlıyoruz.

 

Meraklı Nova Yıldızı

Multisensory Learning Program

Multisensory Learning, aynı anda birden fazla duyuyu harekete geçiren bir öğrenme yöntemidir.  Çocuklar İngilizce'yi, Multisensory learnin Program ile sınıf ortamında kelime veya gramer tekrarı yaparak değil, oyun oynarken, hikâye dinlerken, şarkı söylerken, yemek yerken ve diğer tüm günlük etkinlikleri yaparken  deneyimler.

İngilizce Öğretmenlerimiz, öğrencileri ile sadece İngilizce dilinde iletişim kurar ve öğrencinin İngilizce’yi tüm duyuları ile deneyimlemesini sağlar. Böylelikle öğrenci ana dilini öğrendiği gibi, farkında olmadan ve zorlanmadan İngilizce dilini öğrenir.