logo

Eğitim Programımız

Okul öncesi yıllar, doğumdan başlayarak ilkokula kadar geçen süre içinde bebeklikten çocukluğa hem bedensel olarak büyümenin ve olgunlaşmanın, hem sosyal-duygusal, hem de bilişsel süreçler açısından gelişimin en yoğun olduğu dönemdir.

Zamanın ihtiyaçları eğitimsel süreçlerle ilgili bakış açımızı yönlendiriyor. Özellikle 21.yüzyılın gerekleri göz önünde bulundurulduğunda, yetişkinlik hayatında yüz yüze kalacağı durumlarla baş etmesi beklenen durumlarla ilgili hazırbulunuşluk çalışmaları erken dönemden itibaren başlamalıdır. 

 

Okul tüm alanlarıyla çocuklara ait bir mekandır ve sınıf duvarları ile sınırlandırılmaksızın tüm alanlardan, birbirlerinden ve yetişkinlerden öğrenme fırsatları yaratan dinamik bir etkileşim ortamı sağlar. 

 

Meraklı Nova Yıldızı
Küpler ile oynayan küçük kız

NOVA Program

Beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemde NOVA: Nörogelişimsel Oyun Ve Atölye Programı  çocuklara kendi deneyimlerinden öğrenme ortamı oluşturur.

Programın hedefi 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik alanlarında atölye etkinlikleri ile deneyim sağlamaktır.

Bilgisayar kullanan Kız
Programımız

Dijital Okuryazarlık

Dijital teknolojiler hayatımızın içinde, üstelik çok hızlı bir gelişim sürecinde. “Erken yıllarda çocuklar dijital teknoloji ile ne kadar haşır neşir olmalı” konusunu tartışırken birdenbire kaçınılmaz olarak dijitalize edilmiş bir dünyanın içinde bulduk kendimizi.


Hiçbirimizin hazır olmadı, daha önce deneyimlemediği bir durumdu ancak hızlıca uyum sağladık. Artılarını eksilerini tartışmakla birlikte uzaktan öğretim teknolojileri günlük hayatımızın parçası haline geldi.


Dijital okuryazarlık dediğimizde ise beklenen 21. Yüzyıl insanının elinde bulundurduğu bu dijital alanı tüketen kullanıcılar değil üretime dönüştürebilecek uygulayıcılar gelir aklımıza ve bunun adımları çocukların değişen oyun alanları ile kendini gösterir.


Ekran üzerinden oyun oynayan günümüz çocuğunun o ekranın bağlı olduğu cihazla yapabileceklerini fark etmesi ve bununla ilgili ilk uygulamalarını yapması NOVA Programın üretime yönelik çalışmalarından biridir. Böylelikle çocuklar artık; bu cihazları bir ürün oluşturmak için de kullanabileceklerine dair farkındalık kazanırlar. Bu unutulmayacak bir deneyimdir.

Karton Elma yapan çocuk
Programımız

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Her şeyin hazır sunulduğu, hızlı erişildiği günümüz dünyasında eleştirel düşünme kritik bir beceridir. Doğru bilgiye ulaşabilmek için ise farklı açılardan bakmayı başarabilmek temel şarttır. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren, arkan gruplarıyla yapılan tahmin yürütme, fikir oluşturma, deneme, sonucunu görme ve tekrar sınama yoluyla problem çözme etkinlikleri hazır bulunuşluk için değerli çalışmalar.


İster bilimsel bir problem durumu olsun (Örn: Bir kabuklu bir de soyulmuş mandalinan var; ikisini de suya atsan batarlar mı? Hangisi batar? Neden?), isterse sosyal becerilerle ilgili bir problem (Örn; Arkadaşlarının oyununa katılmak için ne yapmalısın?) her çocuk kendi fikrini oluştururken, arkadaşlarının da fikirlerini dinler.


Farklı görüşlerin de olabileceğini duymak öncelikli olarak ben merkezli çocuğun dünyasını başka görüşlere de açan bir penceredir. İkincil kazanım duyduğu fikri hemen kabul etmemekdir. Bunun için de tek tek her fikirler ilgili denemeler yapmak, tartışmak, sonuca giden yolu bir bilim adamı titizliği ile takip etmek gerekir. NOVA Program, cevabı yine kendilerinin bulabileceği bir eğitim ortamı ile çocukların hem iletişim becerilerini hem problem çözme becerilerini hem de eleştirel düşünme becerileri destekleyecek deneyimler sağlar.

El işi maket yapan çocuklar
Programımız

Üretkenlik

Her şeyin hazır sunulduğu, hızlı erişildiği günümüz dünyasında eleştirel düşünme kritik bir beceridir. Doğru bilgiye ulaşabilmek için ise farklı açılardan bakmayı başarabilmek temel şarttır. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren, arkan gruplarıyla yapılan tahmin yürütme, fikir oluşturma, deneme, sonucunu görme ve tekrar sınama yoluyla problem çözme etkinlikleri hazır bulunuşluk için değerli çalışmalar.


İster bilimsel bir problem durumu olsun (Örn: Bir kabuklu bir de soyulmuş mandalinan var; ikisini de suya atsan batarlar mı? Hangisi batar? Neden?), isterse sosyal becerilerle ilgili bir problem (Örn; Arkadaşlarının oyununa katılmak için ne yapmalısın?) her çocuk kendi fikrini oluştururken, arkadaşlarının da fikirlerini dinler.


Farklı görüşlerin de olabileceğini duymak öncelikli olarak ben merkezli çocuğun dünyasını başka görüşlere de açan bir penceredir. İkincil kazanım duyduğu fikri hemen kabul etmemekdir. Bunun için de tek tek her fikirler ilgili denemeler yapmak, tartışmak, sonuca giden yolu bir bilim adamı titizliği ile takip etmek gerekir. NOVA Program, cevabı yine kendilerinin bulabileceği bir eğitim ortamı ile çocukların hem iletişim becerilerini hem problem çözme becerilerini hem de eleştirel düşünme becerileri destekleyecek deneyimler sağlar.

Atölyelerimiz

Atölyeler, NOVA programın en önemli bileşenleridir. Bu alanlar fiziksel koşullar elverdiği oranda okul binası içinde ayrı alanlarda olabileceği gibi; sınıf içinde öğrenme merkezlerinin içine de yerleştirilebilir. Atölyeler fiziksel olarak tanımlanmış bir mekanın yanı sıra çocukların aktif deneyimler yaşamalarına ve bu deneyimi üretime dönüştürmeleri esasına dayalı uygulama alanlarıdır.

Deney yapan çocuk
Atölyelerimiz

Bilim Atölyesi

Bilimsel düşünme becerilerinin temelini oluşturan, çevresine, doğaya ve olaylara karşı merak duygusunun gelişimini destekleyen bir atölyedir. Bilim Atölyesinde çocuklar gelişen teknolojiyi üretim amaçlı kullanma becerilerinin yanı sıra neden sonuç ilişkileri, problem çözme becerilerini de gerçek yaşam deneyimleri yoluyla kazanırlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan fen ve matematik etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir. Deney, teknoloji, doğa ve matematik alanlarını içeren dinamik bir atölyedir.

Resim çizen çocuk
Atölyelerimiz

Düşün Söyle Atölyesi

Temel iletişim becerileri, dili bir iletişim aracı olarak etkili kullanmaya yönelik becerilerin desteklendiği bir atölyedir. Düşün Söyle Atölyesinde çocuklar, dili etkin ve doğru kullanma, düşünme ve ifade etme, sözel dikkat, işitsel işlemleme, dinleme becerilerine yönelik aktif deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan Türkçe etkinlikleri ve erken okur yazarlık çalışmaları da bu atölyede gerçekleştirilir. Okuma, dinleme ve ilkokula hazırlık alanlarını içeren bir atölyedir.

Maket yapan çocuk
Atölyelerimiz

Duyum-Algı Atölyesi

Bedenimiz sarmalayan dış dünyadan aldığımız tüm uyaranların farkında olma ve bedenimizi tanıma becerilerine yönelik bir atölyedir. Duyum Algı Atölyesinde çocuklar bedenlerinin içinden ve dışından gelen uyarımları ayırt edecek, bunların üzerindeki etkisini fark edecek, anlamlandıracak dikkat ve odaklanma becerilerine yönelik aktif deneyimler yaşarlar.

oyun oynayan çocuklar
Atölyelerimiz

Müzik-Hareket Atölyesi

Müziğin ritmin ve hareketin bir arada kullanıldığı kaba motor becerilerin yanı sıra ritmik performans ve müzikal estetik becerilerine yönelik bir atölyedir. Müzik Hareket Atölyesinde çocuklar beden dengesini sağlama, koordinasyon, esneklik becerilerinin gelişimin yanı sıra hareket ve ritmi bir arada kullanabileceği, ritim çalışmaları, müziğin hikayesi, dans ve ritimle hareket etme becerilerine yönelik aktif deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan müzik, hareket, oyun etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir.

oyun oyanayan çocuk gurubu
Atölyelerimiz

Oyun-Hayal Atölyesi

Çocukların akranlarıyla aktif etkileşim kurduğu, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış oyun kurdukları; sosyal ve duygusal açıdan akranlarıyla iletişim kurma, ilişkilerini yönetme, kendini ve başkalarını kabul etme becerilerine yönelik bir atölyedir. Oyun Hayal Atölyesinde çocuklar bireysel, küçük grup veya büyük grup halinde oynadıkları oyunlar yoluyla kendilerini ve başkalarıyla olan ilişkilerini yönetebilecekleri, istek ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir ortamda etkileşime dayalı aktif deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan oyun ve drama etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir.

el işi görseli
Atölyelerimiz

Sanat-Tasarım Atölyesi

Tüketmek yerine üretim süreçlerinin vurgulandığı, sanata yönelik merakı destekleyen, çevresindeki malzemeyi tüketmek üzere değil yeniden değerlendirme, malzemeleri farklı bakış açılarıyla bir araya getirme, yeniden düzenleme, estetik, tasarım ve ürün oluşturma becerilerine yönelik bir atölyedir. Sanat-tasarım atölyesinde çocuklar kültürel ve evrensel sanat eserlerini inceledikleri, onları kendilerince yorumladıkları, malzemelerin temel özelliklerini tanıdıkları, estetik bir bakış açısıyla sanatsal ve ya da ihtiyaca yönelik işlevsel üretme hazzını keşfedecekleri deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan sanat etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir.

Bitki diken çocuk
Atölyelerimiz

Doğada Yaşam Atölyesi

Yaşadığı dünyanın farkında, doğa ile uyumlu, doğada üretme bilincine sahip, sürdürülebilir bir dünya için çalışan ve sonuçlarını yaşayarak gören bireyler olmalarını desteklemek uygulamaların yapıldığı bir atölyedir. Geniş ve doğal özelliklerin korunduğu bahçemizde, açık hava oyunları, sabah jimnastiği ve bahçe etkinliklerinin yanı sıra yaz aylarına diğer atölyeleri de bahçeye taşıyarak uygulamalar sürdürülür. Ayrıca bu atölyede ekim dikim alanlarında mevsim özelliklerine uygun olarak toprağı çapalama, bitki ekme, sulama ve ürün elde etme çalışmaları gerçekleştirilir.

anne ve babası ile oynayan çocuk
Atölyelerimiz

Anne-Baba Atölyesi

Eğitim yaşantılarının bütüncüllüğünü sağlayacak, aile, çocuk ve okul arasındaki etkileşimi güçlendirecek, proje temelli uygulamaların yapıldığı atölyelerdir. Bu atölyede eğitim yılı başında her yaş grubunun gelişimsel ihtiyacına göre planlanan bir proje konusu üzerinde tüm ailelerin katılımı ile çalışılır. Ailelerden proje konusu üzerinde çocukları ile araştırma yapmaları, birlikte bir sunum hazırlamaları ve çocukları sunumlarını yaparken atölyede onları desteklemeleri beklenir. Bu atölye ile araştırma, veri toplama, verileri düzenleme ve sunma becerilerinin desteklendiği etkinlikler gerçekleştirilir.
 

dışarda oynayan çocuklar
Atölyelerimiz

Duvarsız Atölye

Eğitimin dört duvarın dışında gerçekleştirildiği, aktif yaşam deneyimlerine dayalı bir atölyedir. Bu atölyede sosyal yaşam kurallarını, önemli kültürel aktiviteleri, yaşadığımız yakın çevreyi, bu çevrede yer alan müzeler, binalar, parklar ve korular, bilim merkezleri vb okul dışı alanlarda etkinlikler gerçekleştirilir.